fredag 17 januari 2014

Partierna hotar demokratin

Den rubriken är väl ändå att ta i? De politiska partierna är ju en del av vår demokrati. Jo, förekomsten av partier är det, men de fungerar allt mer inskränkande av demokratin. De politiska partierna blir allt mer valorganisationer med uppgift att röstmaximera. Vad ska vi tycka för att fånga väljare. Men ska inte politiker lyssna på vad folk vill? Jo, men för det första vill inte alla samma, för det andra har partierna en opinionsbildande uppgift. Den rollen har partierna nästan helt lämnat. Det har också fått till följd att politikers förmåga att styra har försämrats. Det förhållandet är särskilt tydligt i våra landsting. Den politiska organisationen i landstingen är stor, men påverkar i liten grad. Den här utvecklingen måste brytas. Hur ska jag kunna engagera mig i en valrörelse där det handlar mest om marknadsföring och nästan ingenting om idéer? Varför ska jag engagera mig för just NN:s kariär? När den ideologiska debatten upphör är demokratin hotad. Vi är där nu. Skulden bär de politiska partierna
Skicka en kommentar