lördag 1 februari 2014

Grattis Piteå och Uppsala

Grattis Piteå och Uppsala. Som Uppsalabo och med rötterna i Norrbotten är nedanstående extra roligt. Roligt också att miljöintresset förefaller vara stort bland våra gymnasister. Synd emellertid att inte fler politiker än för närvarande är lika intresserade. "Ungdomens riksdag röstade om pengar till allmän miljö och naturvård 349 elever från 24 av Sveriges 29 valkretsar samlades på fredagen i Riksdagshuset i Stockholm för att agera riksdagsledamöter för en dag. Efter debatt i kammaren röstade en majoritet av gymnasieeleverna i Ungdomens riksdag för att i regeringens budgetproposition, utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård, omfördela pengar till internationella klimatinvesteringar. Vid voteringen röstade 181 av gymnasieeleverna för att i regeringens budgetproposition, utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård, omfördela pengar till internationella klimatinvesteringar, 48 röstade mot. Efter debatten delades två priser ut, ett till debattens bästa retoriska insats och ett till bästa fristående motion. Viktor Lindström, SA3A i Strömbackaskolan, Piteå, fick pris som bästa talare med motiveringen för att med en stark metafor ha tydliggjort behovet av att skyndsamt ingripa för att lösa de globala miljöproblemen. N13S i Katedralskolan, Uppsala fick priset för bästa frimotion för en välskriven motion och ett träffsäkert förslag i en väldigt angelägen fråga, jämställdhet. Under förmiddagen diskuterade ungdomarna sina frimotioner i utskottsgrupper som leddes av riksdagsledamöter. Efter debatt och votering var det frågestund i kammaren. Eleverna ställde frågor till EU-minister Birgitta Ohlsson (FP), kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M), jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP), infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) och civil- och bostadsminister Stefan Attefall (KD)."
Skicka en kommentar