tisdag 11 februari 2014

Nu har jag fått svar, men behöver fler

Nu har jag fått argumenten för att förstatliga skolan. Äntligen. Argumenten är: Kommunaliseringen har bidragit till minskad likvärdighet och försämrade studieresultat. Kommunaliseringen har på flera sätt försämrat lärarnas arbetssituation. Kommunerna är ansvariga för att lärarlönerna inte har prioriterats. Skillnaderna mellan kommunerna har ökat. Men vänta nu. För att jag helt ska kunna instämma i kravet på förstatligande behöver jag få fler svar. Dessa fyra problem kan ju staten lösa utan gigantisk omorganisation. Staten förfogar ju över verktygen.
Skicka en kommentar