måndag 10 februari 2014

Kommunaliseringen, en renodling av det statliga ansvaret

Kommunaliseringen av driften av svensk skola sägs vara ett misslyckande. Kommunaliseringen av driften innebar att man renodlade statens uppgifter till att handla om att ta ansvar för, bland annat, att skolan är likvärdig över landet. Vad har inte fungerat? Är det kommunernas drift av skolan eller är det skapandet av en likvärdig skola? Om svaret är det sistnämnda, är då lösningen att den som inte klarat att åstadkomma likvärdighet ska få ansvar för även driften?
Skicka en kommentar