tisdag 4 februari 2014

Ni glömde att skriva om etablering av ny flygplats

Företrädare för Alliansen i Uppsala skriver i dag i Upsala Nya Tidning. Man beskriver en miljöpolitik för hållbarhet. Det mesta av det man framför är jag beredd att instämma i. Men det man inte skriver. Hur ser man på skydd av värdefull natur? Vilka områden bör skyddas och på vilket sätt? Och, är hållbarhetsresonemanget hållbart när en stor majoritet av Alliansen tycker det är OK med etablering av ny civil flygplats nära Uppsala centrum? Tråkigt att erkända bra miljögrepp inte framstår så starka som dom kunde ha gjort, på grund av inställningen till ny flygplats. Mitt råd till artikelförfattarna är att tillskriva regeringen och berätta att även FP, M och KD nu säger nej till en omodern tanke; etablering av flygplats nära en storstads centrum. Ty det är ju uppenbart att regeringspartierna anslutit sig till sina lokala partiers uppfattning, utom i Centerns fall.
Skicka en kommentar