söndag 9 februari 2014

Björklund i kväll

Liberaler gick i spetsen i kampen för rösträtten. Andra utmaningar man antagit är till exempel kamp mot ett föråldrat samhälle, som är byggt på privilegier för ett fåtal människor, kamp för fred, icke-våld, demokrati och parlamentarism, för kvinnans jämställdhet och för socialt ansvarstagande. Jag hoppas Jan Björklund i kväll uttalar ånger över stödet till George W Bush när denne angrep Irak och över sitt ja till ny flygplats nära Uppsala centrum. Och, betonar de socialliberala värdena.
Skicka en kommentar