tisdag 11 februari 2014

Varför vill ingen förklara?

Nu funderar jag över om det är jag, som tänker konstigt. Jag har så svårt att hänga på tåg bara för att många hoppar på. Jag vill gärna veta vart tåget går. Kanske är det bättre att stanna där jag är. Men visst är jag nyfiken på den där destinationen, som jag inte vet någonting om. Kommer osökt att tänka på debatten om förstatligande av driften av svensk skola. Statens lagstiftning om kvalitet i skolan är omfattande. Staten har ansvar för att se till att lagarna följs. Alla kan vi väl vara överens om att staten inte har klarat sin uppgift. Nu säger många att staten bör få ta hand om även driften av skolan. Jag är inte någon skolexpert, men då borde jag kunna få hjälp av de som förstår bättre. Min undran är: Medför en organisationsförändring automatiskt en förändring av kvaliteten? Är det inte det som sker som följd av organisationsförändringen som medför förbättring. Vad ska staten göra som den inte gör i dag? Ni som gång på gång upprepar att staten ska ta över det ansvar, som åvilar kommunerna, har inte någon gång berättat vad staten ska göra. Vad ska staten göra som den inte gör i dag? Läser på en blogg: "Vilka politiker som styr kommunen har alltså betydelse för hur det går för skolan." Och? Gäller inte det om staten har hela ansvaret?
Skicka en kommentar