onsdag 5 februari 2014

Tydligare regler för utsläppsrätter

Ett steg i rätt riktning Reglerna för utsläppsrätter blir tydligare Riksdagen har tidigare beslutat att alla utsläpp av växthusgaser som kräver tillstånd ska täckas av utsläppsrätter. För att detta ska bli tydligt görs en ändring i lagen om utsläppsrätter. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:39 i den del den avser en ändring i lagen om handel med utsläppsrätter. I propositionen föreslår regeringen att kravet att en verksamhetsutövare ska se till att utsläpp av växthusgaser täcks av utsläppsrätter gäller i fråga om alla växthusgaser som gör verksamheten tillståndspliktig enligt lagen om handel med utsläppsrätter. Lagändringen föreslås träda i kraft den 25 mars 2014
Skicka en kommentar