fredag 14 februari 2014

Soran Ismail kan väl bli politiker

Soran Ismail får inte bedriva propaganda mot ett visst parti under valrörelsen. Detta dock inte detsamma som förbud mot att propagera mot ojämlikhet och diskriminering. Jag förstår inte debatten. Public service finansieras med både skattepengar och licenspengar. Är inte neutralitet i fråga om förhållningssätt till de politiska partierna en självklarhet? Men, då förstår jag inte heller varför kravet ska gälla under endast valrörelsen. Till det här kommer att visst kan han vara rolig, men för mig stannar det med ett och annat leende; knappast något skratt. Kanske kan han bli politiker? En bra politiker? Knappast.
Skicka en kommentar