onsdag 5 mars 2014

Fördöm alltid våldshandlingar

Jag vet väldigt lite om personen Vladimir Putin. Men jag vet att jag starkt ogillar vad han tycks stå för. Det handlar om många aspekter; exempel: människosyn, frihet och former för samarbete nationer emellan. Nu framträder många politiker och med rätta kritiserar Putin. Det borde man göra alltid när krigsbrott begås, ja alltid vid våldshandlingar. Är man konsekvent i sin kritik ökar trovärdigheten. Vissa politiker borde ha avstått från att ge George Bush applåder när han angrep Irak.
Skicka en kommentar