måndag 24 mars 2014

Förskolan ska vara bra

Maria Arnholm har en välfungerande ideologisk kompass. Det inger hopp för tiden efter nästa val. "Veckans nyhetsbrev skriver jag från ett regnigt men politiskt stekhett Bryssel. Här står krisen i Ukraina högst på agendan. Igår möttes Europas ledare här och beslutade om sanktioner mot ytterligare 20 ryska politiker. Vid behov kommer vi också att skicka fredsövervakare. Idag på morgonen var området kring rådsbyggnaden avspärrat och bombhundar sökte igenom området. Det är bra att EU är en central aktör för att lösa konflikten. Jag tycker också att vi ska vara tydliga med att Ukraina är välkommet som medlem i unionen den dag medborgarna vill och landet uppfyller inträdeskraven. EU behövs som allra mest när det blåser som hårdast. Vi ska stå upp för demokratin över hela Europa. Men gårdagen ägnade jag åt förskolan. För mig är det helt givet att alla barn har rätt till en bra och trygg förskola. Men vi vet samtidigt att det inte alltid är så. Skolinspektionens granskningar pekar på flera områden som kan bli bättre och regeringen har redan berättat om några av de satsningar som vi kommer göra redan i år. Dessa kan du läsa om HÄR, sammanlagt handlar det om investeringar på över en halv miljard under de kommande tre åren. Igår presenterade jag ytterligare fyra åtgärder: 1. Förskolor med förelägganden ska inte tillåtas starta nya förskolor eller bygga ut existerande verksamhet innan föreläggandena har åtgärdats. 2. Lämplighetsprövning för fristående förskolor ska införas. 3. Kommuner ska kunna kräva högre personaltäthet på en förskola om man menar att detta skulle höja den pedagogiska kvaliteten. 4. Ökade möjligheter för kommuner att omedelbart ingripa med vite vid allvarliga missförhållanden. De tre sista förslagen ovan har presenterats av friskolekommittén men då med fokus på skolan. Jag tycker det känns lämpligt att verksamheten i förskolan och skolan så långt som möjligt regleras enligt samma principer. I vissa kommuner fungerar tillsynen bra och politikerna stänger ner de förskolor som inte har en tillräckligt bra verksamhet. Exempelvis i Stockholm har man stängt ner 14 förskolor sedan 2007. Men flera kommuner kan bättra sig. Politiker i kommuner där det finns förskolor där barn far illa måste inta en mer offensiv och framåtlutad position. Jag tror de förslag som jag presenterade igår kan hjälpa dem att göra det. Som sagt: alla barn har rätt till en trygg och bra förskola."
Skicka en kommentar