tisdag 18 mars 2014

HSS har inga förvaltningar

"Produktionsvolymer fastställda Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställde den preliminära produktionsvolymen för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping 2014. Volymen baseras på beställningen 2013 och tar hänsyn till produktionsförändringar och beslutade vårdavtal. (S), (V) och (MP) yrkade på att produktionsvolymen ska motsvara det behov som finns för att länets invånare ska få vård inom lagen för vårdgarantin. Yrkandet avslogs." Men vänta nu. Beställaren HSS kan väl inte bestämma för Akademiska sjukhuset. HSS har inga förvaltningar. HSS ska ju träffa överenskommelse med Produktionsstyrelsen.
Skicka en kommentar