lördag 15 mars 2014

Om arbetsmiljö

Nedanstående har föregåtts av många timmars diskuterande. Det slutar med ingenting. Man är inte eniga. Men nog borde det ha varit möjligt Arbetsmarknadsutskottet föreslår fem uppdrag till regeringen om arbetsmiljö Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen gör fem tillkännagivanden till regeringen. Tre gäller skador och olyckor i arbetslivet, ett gäller kränkande särbehandling i arbetslivet och ett gäller arbetsmiljöforskning. Regeringspartierna reserverar sig mot tre av tillkännagivandena. Arbetslivet ska vara sådant att alla människor som kan arbeta ska få möjlighet att göra det utifrån sina egna förutsättningar. Utskottet anser att ett fungerande arbetsmiljöarbete på alla arbetsplatser är en viktig förutsättning för att nå detta mål. Nollvision för dödsolyckor i arbetslivet Det första tillkännagivandet innebär att regeringen bör ta initiativ till att i dialog med arbetsmarknadens parter utforma en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet. Utskottet konstaterar att sedan Sverige införde en nollvision för dödsfall i trafiken har antalet dödsolyckor minskat kraftigt. Det måste enligt utskottet vara lika viktigt att skydda medborgarnas liv när de befinner sig på jobbet som när de befinner sig i trafiken. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Vänsterpartiet. Satsa mer på forskning, utbildning och tillsyn Det andra tillkännagivandet efterlyser att regeringen måste satsa mer på forskning, utbildning och tillsyn för att minimera arbetsrelaterade dödsfall. Utskottet konstaterar att det utöver de som dör i arbetsolyckor finns ett stort antal andra dödsfall som är arbetsrelaterade. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Vänsterpartiet. Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig. Partierna tycker att Arbetsmiljöverket bedriver ett ambitiöst och framgångsrikt arbete för att minska arbetsrelaterade dödsfall och andra arbetsskador.
Skicka en kommentar