lördag 15 mars 2014

IPU:s vårförsamling ska diskutera hur man får en kärnvapenfri värld

Parlamenten har knappast någon viktigare roll än att arbeta för fred och en vapenfri värld. Vapenfri får tyvärr ses som en utopi i en värld där de politiska ledarna inte kan enas ens om att avskaffa kärnvapnen. Vilka medskick har de svenska delegaterna? Dom utgör ju inte partitopparna. Varför deltar inte partiledarna? Jo, dom kan inte hinna vara överallt. Just nu är dom ju upptagna med att diskutera NATO - medlemskap och militär upprustning. Vi önskar IPU:s vårförsamling lycka till "Parlamentens roll för en kärnvapenfri värld på agendan vid IPU:s vårförsamling Ensamkommande flyktingbarn och parlamentens roll för en kärnvapenfri värld är några av de frågor som står i fokus när svenska riksdagsledamöter till veckan deltar i Interparlamentariska unionens (IPU) församling i Genève, där politiker från 163 av världens parlament samlas. Den 16–20 mars deltar riksdagens svenska delegation i Interparlamentariska unionens (IPU) församling, den 130:e i ordningen. Vid församlingen ska bland annat tre rådgivande resolutioner antas. Årets huvudteman är; parlamentens roll i arbetet för en kärnvapenfri värld; en värld motståndskraftig mot risker som hänger samman med den demografiska utvecklingen och miljöpåverkan i åtanke samt parlamentens roll för att skydda barns rättigheter, särskilt ensamkommande flyktingbarn och att förhindra att barn utnyttjas i krig och konflikter. Delegationen består av delegationsledare och andre vice talman Ulf Holm (MP), IPU-delegationens ordförande Anti Avsan (M), förste vice ordförande, Krister Örnfjäder (S), Ulf Nilsson (FP), Monica Green (S), Jonas Gunnarsson (S) och Christer Winbäck (FP). Biträdande riksdagsdirektör Claes Mårtensson deltar i det parallella generalsekreterarmötet ASGP (Association of Secretaries General of Parliaments). Huvudtemat som ska diskuteras bland talmännen i generalförsamlingen är "Förnyelse av våra åtaganden för värnandet av fred och demokrati". Andre vice talman Ulf Holm (MP) kommer i sitt anförande för församlingen att ta upp jämställdhetsfrågor samt frågor kring vikten av en post-2015 utvecklingsagenda som är anpassad till förändringarna i världen sedan den tid då millenniemålen formulerades. Om IPU IPU, som bildades 1889 och är en världsomspännande organisation, är världens äldsta multilaterala politiska organisation. Sveriges riksdag har varit medlem i IPU sedan 1894. IPU har till syfte att främja fred och internationell säkerhet, hållbar utveckling, handel och mänskliga rättigheter. Representanter för medlemsländernas parlament möts vid större återkommande möten två gånger per år. IPU har sitt sekretariat i Genève. IPU har också ett kontor i New York, som permanent observatör i FN"
Skicka en kommentar