måndag 24 mars 2014

Tillstånd för tobaksförsäljning

Tänk att man inte kan enas i en sådan här fråga "Pressmeddelande Socialutskottet vill ha skärpta regler för försäljning av tobak Socialutskottet vill införa krav på tillstånd för tobaksförsäljning. Utskottet föreslår därför att riksdagen ska uppmana regeringen att se över möjligheten att införa tillståndsplikt. Regeringen bör sedan skyndsamt lämna ett förslag om detta. Bakom förslaget till tillkännagivande står en majoritet i socialutskottet bestående av S, MP, SD och V. Regeringspartierna reserverar sig mot förslaget. I dagsläget gäller att den som vill sälja tobaksvaror måste anmäla detta till kommunen. Kommunen kan också förbjuda en handlare att sälja tobaksvaror om handlaren bryter mot tobakslagen på ett allvarligt sätt eller har gjort så upprepade gånger. Socialutskottet anser att det är tid att gå ett steg längre och vill att tillståndsplikt ska införas för försäljning av tobak. Det innebär att handlare måste ha tillstånd för att få sälja tobaksvaror. Regeringen bör skyndsamt lämna förslag Utskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att göra en översyn för att göra det möjligt att införa tillståndsplikt. Därefter bör regeringen skyndsamt lämna ett förslag till riksdagen. Till grund för utskottets förslag till tillkännagivande ligger motioner från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Mer arbete med administration Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot utskottets förslag. Partierna anser att gällande regler är tillräckliga. Införandet av tillståndsplikt skulle innebära mer arbete med administration för handlare och myndigheter. Detta utan att uppnå några fördelar, anser partierna."
Skicka en kommentar