måndag 24 mars 2014

Måste vara en missuppfattning

Jag läser i dagens Upsala Nya Tidning om, bland annat, att ingångslönen för sjuksköterskor har höjts kraftigt. Ledningen vid Akademiska sjukhuset har fattat det beslutet. Jag tror att detta är en missuppfattning. Ett sådant beslut kan inte fattas av annan än landstingsfullmäktige eller sjukhusets styrelse, det vill säga, Produktionsstyrelsen. Enligt nyhetsartikeln är styrelsen missnöjd. Jag föreslår att landstingets politiker anordnar en demonstration vid vilken man protesterar mot ledningens vid Ackis beslut. Skämt åsido, landstingets politiker måste börja styra.
Skicka en kommentar