tisdag 11 mars 2014

Fråga sjuksköterskorna

Vad ska locka, till exempel, sjuksköterskor att specialistutbilda sig? Högre lön? Lön under utbildningstiden? Riksdagens socialuskott vill få fram förslag. Riksda´n har beslutat att uppmana regeringen att presentera förslag. Ett tips till regeringen: Fråga sjuksöterskorna "Socialutskottet vill se förslag på hur specialistsjuksköterskorna kan bli fler Det råder brist på specialiserade sjuksköterskor. Socialutskottet föreslår därför att riksdagen ska uppmana regeringen att snarast lämna ett förslag på hur tillgången på specialistsjuksköterskor kan öka. Bakom utskottets förslag till tillkännagivande står en majoritet som består av Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. MP och V reserverar sig. Utredningar visar att flera hinder spelar in vad gäller tillgången på specialistsjuksköterskor inom hälso- och sjukvården. Till exempel får en sjuksköterska som vill specialisera sig som regel inte lön under utbildningen. En avslutad utbildning leder i många fall heller inte till påtagliga skillnader i vare sig arbetsuppgifter eller lön. Bättre samverkan behövs också mellan hälso- och sjukvården och de högskolor och universitet som anordnar specialistutbildningar. Tillgången fortsätter att minska Trots att en hel del har gjorts och fortfarande görs för att specialistsjuksköterskorna inom vården ska bli fler så fortsätter ändå tillgången på specialutbildade sköterskor att minska, konstaterar socialutskottet. Därför föreslår utskottet att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att snarast lämna ett förslag på hur tillgången på specialiserade sjuksköterskor kan öka. Till grund för utskottets förslag ligger motioner från Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig MP och V reserverar sig mot utskottets förslag. Partierna pekar på att det behövs både utbildas och anställas fler sjuksköterskor med specialistutbildning. Jämfört med utskottets förslag vill MP och V se ett förslag från regeringen mer specifikt om hur antalet och andelen specialistsjuksköterskor ska öka"
Skicka en kommentar