torsdag 13 mars 2014

Skydda skolan från staten?

Det var väl tråkigt. Professor Leif Lewins. utredning om skolan sägs nu inte ge något vetenskapligt stöd för att skolan ska förstatligas. Däremot pekar utredningen på sådana problem som statens inspektioner, övergången till mål- och resultatstyrning med ökade arbetsuppgifter som följd. Kommunaliseringen genomfördes 1990. I internationella jämförelser 1964 och 1980 visades dåliga resultat i matematik. Lärarlönerna sjönk redan före 1990. OECD och andra utredningar visar att lärarnas kompetens, löner och arbetssätt är de viktigaste faktorerna för resultaten i skolan. Skydda skolan från staten är kanske en av de slutsatser, som kan dras. Det här försvårar dock inför valrörelsen. Det som var så enkelt; förstatliga skolan! Nu måste det handla om frågor, som inte gör sig lika bra på olakaten
Skicka en kommentar