söndag 9 mars 2014

Tre exempel

Alltför mycket av det som skrivs och sägs i medierna innehåller alltför mycket av språkliga tveksamheter. Dock tänkte jag, väl medveten om mitt fördomsfulla tänkande, att debattartikeln, skriven av en filosofie doktor, är språkligt korrekt. Så stöter jag på meningen: "Ur ett svenskt perspektiv är det särskilt bekymmersamt att svenska partier varken tydliggör den nya processen eller sina egna ställningstaganden." Det finns två korrekta formuleringar varav den i citatet inte är en. 1. "...varken tydliggör den nya processen eller tydliggör sina egna ställningstaganden." 2. "...tydliggör varken den nya processen eller sina egna ställningstaganden." "En kommissionsordförande med en tydlig politisk färg och ett program som endast stöds aktivt av den största partigruppen..." Menar han verkligen att programmet endast stöds aktivt? Kanske menar han att det stöds aktivt av endast den största partigruppen, fast så står det inte. "Och så länge många nationella partier, vilket inte minst är fallet i Sverige,..." Här tror jag han menar: "Och så länge många nationella partier, vilket är fallet, inte minst i Sverige,..."
Skicka en kommentar