tisdag 29 april 2014

Varför överge en fredslinje

Varför ska Sverige överge sin förankrade militära alliansfrihet. Under de senaste två hundra åren har den sett till till att vi inte blivit indragna i krig. Vilka är i dag hoten som kräver att vi överger denna politik? Jo, säger en del, Ryssland hotar den tidigare Sovjetstaten Ukraina och då är nog Ryssland snart berett att hota även Sverige. Vad talar för detta? Till detta kommer att ett medlemskap i NATO är provocerande, vilket inte bevarad alliansfrihet är. Varför överge en fredslinje
Skicka en kommentar