tisdag 10 juni 2014

Bristande tillgänglighet är diskriminering

Jag kommer omedelbart att tänka på Bengt Westerberg. Gissa varför.

Att år 2014 reformen ifrågasätta att lagen ska gälla alla grumlar beslutet. Hoppas nu att staten förmår använda sitt verktyg. Den har inte visat sig särskilt framgångsrik i sin uppgift att styra.

"Pressmeddelande

Arbetsmarknadsutskottet anser att all hälso- och sjukvård bör vara tillgänglighetsanpassad

Regeringen föreslår att brister i tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska föras in som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Arbetsmarknadsutskottet säger ja till förslaget i övrigt, men håller inte med regeringen om att små företag inom hälso- och sjukvård ska få undantag från de nya reglerna. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till den delen av förslaget. Regeringspartierna reserverar sig.
Regeringen föreslår att diskrimineringsförbudet mot bristande tillgänglighet ska gälla inom alla de samhällsområden där diskrimineringslagens övriga regler gäller i dag, med undantag för tillhandahållande av bostäder. I dag finns ett diskrimineringsförbud mot bristande tillgänglighet som endast gäller inom arbetslivet och högskolors lokaler.
Enligt regeringens förslag ska de nya reglerna gälla med vissa undantag. Bland annat ska företag inom hälso- och sjukvård som har färre än tio anställda inte omfattas av det nya diskrimineringsförbudet.

De nya reglerna bör gälla all hälso- och sjukvård

Arbetsmarknadsutskottet välkomnar regeringens förslag och anser överlag att det är väl avvägt. Ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är en förutsättning för att skapa delaktighet och jämlikhet i samhället. Däremot håller utskottet inte med regeringen om att små företag inom hälso- och sjukvård ska undantas från de nya reglerna. Utskottet menar att hälso- och sjukvård liksom annan medicinsk verksamhet hör till välfärdens kärna. Enskilda människors behov av en hälso- och sjukvård som inte brister i tillgänglighet bör väga tyngre än företagens behov. Därför bör all hälso- och sjukvård omfattas av det nya diskrimineringsförbudet.
Utskottet föreslår därmed att riksdagen säger nej till den delen av regeringens förslag som gäller undantag för små företag inom hälso- och sjukvård. Därmed säger utskottet ja till ett motionsförslag från Miljöpartiet och delvis ja till motionsförslag från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Bakom utskottets förslag står en utskottsmajoritet som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet."
Skicka en kommentar