lördag 7 juni 2014

Nukleär terrorism

En av de effektivaste åtgärderna för att bekämpa nukleär terrorism torde vara att se till att brytning av och användning av material för nukleär användning helt upphör. Svensk lagstiftning uttrycker tydligt vad som är brott i sammanhanget. Men, vore det inte logiskt att också tydligt markera att vi inte ska gå med i någon organisation, som inte är beredd att skrota kärnvapen?
"Sverige ska ansluta sig till tre överenskommelser inom FN för att bekämpa terrorism. Det handlar bland annat om en konvention för att bekämpa nukleär terrorism. Överenskommelserna ska förhindra att radioaktivt material används för att begå allvarliga brott. De ska också motverka brott där fartyg eller exempelvis oljeplattformar är måltavlor eller viktiga hjälpmedel för terroristaktioner.
Några lagändringar görs också till följd av överenskommelserna. Bland annat ska regeringen få större möjlighet att ge ett annat land tillstånd att borda ett svenskt fartyg utanför svenskt territorium."
Skicka en kommentar