tisdag 10 juni 2014

Desperat Centern

Centerns i Uppsala agerande i budgetfrågan kan verkligen kritiseras. Dess resonemang om att Centern är ett eget och självständigt parti kan inte ifrågasättas. Det är dessutom riktigt ur demokratisk synpunkt att partier i en valrörelse profilerar sig. Jag kan inte förstå resonemanget om att partier vädjar till väljarna att stödja det egna partiet ligger snubblande näraoch samtidigt förklarar att man är helt enigt med andra partier. Alliansbildning inför val minskar graden av demokrati. Profilering inför val och koalitionsbildning efter val borde vara en självklarhet.
Men, det Centern i Uppsala gör är att försöka teckna två motstridiga bilder samtidigt. Tanken på desperation
Skicka en kommentar