lördag 7 juni 2014

Viktigt med samråd om Attefallshus

Friggeboden har fått en efterföljare, Attefallshuset. Friggeboden var en succé.  Blir efterföljaren det också? Riskerna för konflikter torde vara större med Attefallshuset. Det är viktigt att kravet på samråd är starkt. Grannsämja är svår att återskapa om den gått förlorad.
"Den som vill bygga ett komplementbostadshus på högst 25 kvadratmeter på sin tomt ska inte längre behöva bygglov. En- och tvåbostadshus ska kunna byggas till med högst 15 kvadratmeter och förses med högst två takkupor utan bygglov. Det ska också bli tillåtet att utan bygglov inreda enbostadshus med ytterligare en bostad. Detta gäller även om åtgärderna strider mot detaljplanen. Man måste dock fortfarande göra en bygganmälan till kommunen, utom för takkupor. Lagändringarna gäller från den 2 juli 2014."
Skicka en kommentar