tisdag 17 juni 2014

Hjälp mig och andra att förstå

En del politiker vill att man ska bygga ut kärnkraften. I dessa politikers partiprogram är också inskrivet att utbyggnaden ska ske under förutsättning att högt ställda miljö- och säkerhetskrav efterlevs. Det låter som en förnuftig linje. Bland förutsättningarna finns även att kärnkraftsföretagen får stå för de ekonomiska riskerna.
Räknar man alla kostnader tycks kärnkraften vara dyrare än övriga energislag. Slutförvarsfrågan är inte löst och miljö- och hälsoproblemen i samband med brytning av bränslet är inte tillräckligt utredda. Jag tror vi är många, som behöver hjälp med att kunna förstå slutsatsen att kärnkraften ska byggas ut.

"Kärnkraften betalar idag inte sina verkliga kostnader för uranbrytning, riskförsäkringar och slutförvaring. Med dessa inkluderade i priset, så blir kärnkraftsel avsevärt dyrare än många alternativa energiformer. Notan för kärnkraften kan inte heller med säkerhet fastställas idag, utan kommer antagligen som tråkiga överraskningar många år senare. Det är alltså, inkluderat alla faktorer, inte särskilt lönsamt med kärnkraft."
Skicka en kommentar