lördag 14 juni 2014

Frågat hundra gånger, noll svar

Minst hundra gånger har jag på Twitter och i min blogg haft synpunkter på förstatligande av skolan, sjukvården och äldrepolitiken, som föreslås av olika partier. Jag har riktat frågor direkt till vissa personer. Jag vill ju veta hur folk tänker, för mina uppfattningar kan ju bygga på brist på kunskaper, kunskaper, som andra har. Vid inget tillfälle har jag fått svar eller kommentar.
Jag har ställt sådan fråga som: staten har ansvaret för likvärdigheten inom skolan med verktygen lagar och förordningar (som är många). Staten har inte lyckats fullgöra sin uppgift. Vad gör den mer skickad att sköta även den dagliga driften av skolorna?
Skicka en kommentar