tisdag 17 juni 2014

Små företags skyldighet att tillgänglighetsanpassa

Här har vi väl en formuleringsfråga. Regeringspartierna vill att små företag ska undantas från skyldigheten att tillgänglighetsanpassa. Åtminstone till den grad som gäller större företag. Av texten kan man få motsatt uppfattning

"Regeringspartierna vill utreda konsekvenserna för små företag inom hälso- och sjukvård

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot utskottets förslag om ett undantag för små företag inom hälso- och sjukvård. Partierna pekar på att en tillgänglighetsanpassning kan innebära höga kostnader för dessa företag. Detta skulle kunna leda till att små hälso- och sjukvårdsföretag tvingas lägga ned sin verksamhet, vilket i sin tur skulle minska valfriheten för patienterna. Att göra en sådan lagändring utan att först analysera konsekvenserna är enligt regeringspartierna ansvarslöst. Därför föreslår partierna att riksdagen först ger regeringen i uppdrag att analysera vilka konsekvenser detta skulle få"
Skicka en kommentar