fredag 20 juni 2014

Inget parti tycks ha förstått

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen agerar som om den har egna förvaltningar. Den ger uppdrag till Akademiska sjukhuset och lasarettet i Enköping. Var finns Produktionsstyrelsen i sammanhanget? Den styrelsen är ju formellt styrelse för, bland andra, sjukhusen.

I Uppsala läns landsting säger man sig tillämpa systemet beställa - utföra. Det går knappast att komma längre ifrån än man gjort. Systemet innebär en tvåpartsstyrning. Men den finns inte. 
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen talar om för, till exempel, Akademiska vad som gäller, vilket innebär att Produktionsstyrelsen har att följa vad dess förvaltning beslutat. 
Den beställning, som HSS lägger ska inte vara en beställning från sjukhusen utan ett underlag för förhandling med Produktionsstyrelsen. Vilket organ ska Akademiska rätta sig efter? I teorin självklart Produktionsstyrelsen. I praktiken gör oklarheten att man måste styra själva med liten hänsyn till politiken
Märkligt att inget parti ifrågasätter.

"Nytt ersättningssystem för sjukhusen godkänt

Ersättningssystemet för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping ändras. Det beslutade landstingsfullmäktige.
I framtiden finansieras sjukhusen huvudsakligen genom en fast ersättning, till skillnad från den nuvarande situationen med en hög rörlig andel.
Det nya systemet ger inte automatiskt Akademiska sjukhuset mer pengar att röra sig med. Det som ändras är beräkningsgrunden.
Med det nuvarande systemet lägger landstingets hälso- och sjukvårdsstyrelse varje år en beställning, där man anger volymer av olika former av vård och behandling, som sedan ersätts utifrån en särskild taxa. Mer än hälften av Akademiska sjukhusets ersättning har varit rörlig och för Lasarettet i Enköping har den rörliga delen varit ännu högre, så mycket som tre fjärdedelar.
Med det nya sättet att räkna kommer minst 94 procent av ersättningen till sjukhusen att vara en fast ersättning, motsvarande ett anslag. Den återstående delen betalas ut om sjukhusen uppfyller vissa kvalitets- och tillgänglighetsmål samt särskilda satsningar för att främja kvalitetsutveckling och förbättrade arbetssätt i vården.
Det nya systemet börjar gälla från den 1 januari 2015.
(MP) reserverade sig och yrkade på återremiss."
Skicka en kommentar