torsdag 19 juni 2014

Uppluckring av strandskyddet

Är nya steg tagna för att luckra upp strandskyddet? Jag förstår inte varför nedanstående beslut fattats. I dag har ju länsstyrelser och kommuner möjlighet att ge dispens från gällande regler

Strandskyddet kan upphävas vid små sjöar och vattendrag (MJU26)

Stränderna vid hav, insjöar och vattendrag är skyddade i hela landet. Syftet är att människor ska ha tillgång till strandområden och att bevara bra livsvillkor för djur och växter. Nu får länsstyrelserna möjlighet att upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag under vissa förutsättningar. Det innebär att det blir lättare att upphäva strandskyddet i denna typ av områden än vad det är i dag.
De nya reglerna börjar gälla den 1 september 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
Skicka en kommentar