torsdag 19 juni 2014

Ett steg i rätt riktning

Ett steg i rätt riktning. Innan en friskola ska få starta ska samråd äga rum med kommunen.

Men kommunerna har ansvaret för skolan. Det enda rimliga är väl att kommunerna får ta ansvaret i praktiken. Finns behovet av den planerade friskolan? Men visst, behovsargumentet kanske fyller funktionen att kunna ta ansvaret fullt ut. Ett avtal mellan friskoleanordnaren och kommunen borde vara en självklarhet och rätt för kommunen att säga upp avtal när den finner anledning

Ändrade regler om friskolor (UbU22)

Det ska göras flera ändringar i skollagen, bland annat om friskolor och tillsyn.
Innan en friskola etablerar sig i en kommun ska den som ska driva skolan samråda med kommunen. Om Skolinspektionen har godkänt den som ska driva skolan ska Skolinspektionen göra en kontroll av verksamheten innan utbildningen startar. Myndigheten kan ta tillbaka sitt godkännande om den som ska driva skolan inte kan visa att den gjort tillräckligt för att ett samråd med kommunen ska kunna äga rum.
En kommun har rätt till insyn i verksamheten hos de friskolor som ligger i kommunen. Kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt skollagen och se till att allmänhetens behov av insyn uppfylls.
Om en skola inte åtgärdar brister som allvarligt försvårar för eleverna att nå målen med utbildningen ska Skolinspektionen kunna besluta om vite, det vill säga dela ut ett straffbelopp.
Kommuner måste informera elever och deras föräldrar om utbildningar som erbjuds i eller av kommunen och om utbildningar som tar in elever från hela landet. För att tillgodose allmänhetens behov av insyn ska den som driver en skola lämna uppgifter om verksamhetens organisation och ekonomi till Skolverket.
Skicka en kommentar