torsdag 5 juni 2014

Lag om en självklarhet

Detta bekräftar vad jag påstått länge, nämligen att offentliga sektorn inte har förberett sig tillräckligt för det systemskifte, som innebär att det kan finnas andra utförare än landsting och kommuner på områden där landsting och kommuner är ansvariga. Nedanstående riksdagsbeslut känns löjligt. En sådan här lagstiftning ska inte behövas. Skyldigheten är en självklarhet. Har staten den här synen är det kanske inte så konstigt att den inte lyckas med sin styrande uppgift på, till exempel, skolområdet

"Kontrollen av privata företag som bedriver verksamhet på uppdrag av kommuner och landsting ska förbättras. Även insynen i deras verksamhet ska bli bättre.
Kommuner och landsting blir skyldiga att alltid följa upp verksamhet som utförs av privata företag. Kommunerna och landstingen måste ha mål och riktlinjer för verksamhet som bedrivs i privat regi. Kommuner och landsting ska också se till att få tillräcklig information så att allmänheten kan få insyn i den kommunala verksamhet som utförs av privata utförare. När det finns olika utförare att välja mellan måste kommunerna och landstingen informera om alla som utför en verksamhet.
De nya regler som gäller skyldigheten att informera börjar gälla den 1 juli 2015. De andra reglerna börjar gälla den 1 januari 2015. Riksdagen sa ja till regeringens förslag."
Skicka en kommentar