måndag 30 juni 2014

Vill ju bara förstå

När man har svårt att förstå ställer man ju frågor. Jag skäms inte för att göra det. Jag vill ju förstå och därmed kanske ändra uppfattning. Det skäms jag inte heller för.
Dock blir jag en aning störd av att inte få svar från personer, som antagligen förstått bättre än jag och uttalat sig bestämt. Ett exempel är påståendet att en av de främsta orsakerna till att svensk skola inte ger önskat resultat är att kommunerna har ansvaret för driften av skolan medan ansvaret för att tillse att lagarna på skolområdet får genomslag är statens ansvar.
Det är här min logiska förmåga visar sig otillräcklig. Jag har då frågat flera personer vad det är som talar för att staten klarar driften av skolan bättre än kommunerna när staten inte klarar att med sin omfattande lagstiftning åstadkomma, till exempel, en likvärdig och jämställd skola.
Ingen har svarat på mina frågor. Sådana politiker blir det svårt att stödja i valet.
Skicka en kommentar