måndag 30 juni 2014

Kritik mot staten

"Löneutvecklingen har inte följt med; karriärmöjligheter har saknats; fortbildning har nedprioriterats och obehöriga lärare har anställts. Elevernas trivsel har prioriterats framför kunskapsresultaten."
Kritiken mot staten är hård. 
Skicka en kommentar