söndag 28 september 2014

Geniala analyser

Nu kommer ledarartiklarna i tidningarna med sina geniala analyser. De tre små allianspartierna måste nu profilera sig, heter det. Varför? Ja, inte för att prägla politiken, utan för att det nu är taktiskt riktigt, är min tolkning. Det som förut var en självklarhet, nämligen att vara en allians trogen, leder nu, några veckor senare, till undergång.
Ingen tar upp resonemang om varför ett visst parti finns och ska finnas. Ett parti är ju en sammanslutning för att bilda opinion för vissa grundvärderingar.  Om dessa värderingar inte har stöd hos befolkningen ska väl partiet inte finnas. Värderingarna kan inte ingå allians med andra värderingar före val. Däremot kan koalition bildas efter ett val. Allians innebär ju att man suddar ut och tonar ner värderingar medan koalition syftar till kompromisser i sakfrågor. Endast om kompromisserna kan åstadkommas utan att ändra grundvärderingar kan koalitionen bildas.

Dock; partierna är nu i hög grad organisationer för att hjälpa personer att nå makten och därmed skapa en karriär.
Tänk om någon tidning kunde ägna sig åt en sådan analys

Skicka en kommentar