torsdag 18 september 2014

Förnybart om kärnkraften

Jag tror att det är mer än tio år sedan nedanstående skrevs. Men visst känns det aktuellt.

Texten är förnybar och kan användas gång på gång. Skriven av Olof Kleberg. 
”Det är sorgligt för miljöengagerade liberaler att se hur folkpartiet snävar in sitt perspektiv till kärnkraftsteknologi.”
Det är också sorgligt att konstatera att samtidigt som ett internt samråd i klimatfrågan påbörjas gör partiledningen utspel om att folkpartiets politik är att bygga ut kärnkraften. Jag hoppas dock att partistyrelsen noga begrundar yttrandet från Gröna liberaler i vilket pekas på olösta problem, nämligen:
* Bränslet är inte förnybart och därmed ändligt
* Avfallsfrågan för det högaktiva avfallet är inte löst på ett betryggande sätt
* Hanteringen av bränslet medför stora risker, inte minst för dem som arbetar med uranbrytning
* Konsekvenserna av en kärnkraftsolycka är oöverblickbara.
*Energiinnehållet i uran är relativt lågt
Till detta kommer problemen med riskerna för förändringar i arvsmassan vid hantering av kärnkrafstbränslet.

Vi kan lyckas, men det är bråttom
Skicka en kommentar