fredag 19 september 2014

Allians feltänkt, men besked ska gälla

Allians betyder ungefär gemensam överenskommelse. En sådan ingicks för många år sedan av partierna M, FP, C och KD. Man kan bryta en överenskommelse. Javisst. Dock, om man så sent som 13 september förklarat att överenskommelsen gäller även efter 14 september kräver hederligheten att man håller fast vid beskedet.
Felet i pågående spel kring regeringsbildning är inte att partier inte vill bryta en överenskommelse utan att man ingått sådan. Vi ser nu hur tveksam alliansbildning är.
Socialdemokraterna kunde inför valet inte förhålla sig till Alliansen. Man förde ett logiskt resonemang om värdet av att partier går fram var för sig utan låsningar. Regeringsbildning sker sedan väljarna tagit ställning till självständiga partiers politik. Och, man räknade med att allians var en del i ett spel. Vi vet ännu inte om bedömningen var riktig; det mesta tyder på att så inte är fallet.
Ett besked som lämnas 13 september måste gälla även 20 september. Men måste det gälla 20 oktober? Jo. Beskedet är ju kopplat till regeringsbildning efter valet och inte till en tidpunkt. Bör inte brytas innan en regering bildats.
Stater må ingå allianser, men inte politiska partier. Partier bildar koalitioner efter val i en regeringsbildning
Skicka en kommentar