måndag 29 september 2014

Vanligt språkligt fel. I dag i en ledare

Hämtat ur en ledare i dag:
"Har man inga kandidater så ska man varken ha röster eller mandat." För vad som står här är att man ska inte ha röster och man ska inte mandat.
Det finns två sätt att göra denna språkligt felaktiga mening korrekt.
Dels:
"Har man inga kandidater så ska man ha varken röster eller mandat"
Dels: (men sämre)
"Har man inga kandidater ska man varken ha röster eller ha mandat
Skicka en kommentar