onsdag 1 oktober 2014

Det kallar jag inte styrning

Flera förvaltningar har förbättrat sina prognoser. Men vanudå? Det handlar väl om politiska organ? Det är väl Produktionsstyrelsen, som beslutar om prognos.
Kraftfullt beslut kan vi läsa om här. Sjukhusdirektörerna fick i uppdrag att jobba med effektivisering. Gör dom inte det redan? 

Handlingsplaner redovisades. I en politiskt styrd organisation ska ansvarigt organ besluta

Behövdes detta sammanträde i Produktionsstyrelsen? Vilka effekter ger det? Det här är inte politisk styrning

"Försämrad årsprognos för landstinget

Landstingets årsprognos för 2014 har försämrats med 50 miljoner kronor. Det framgår av tertialrapport 2, som omfattar perioden januari till augusti. Enligt den senaste prognosen väntas landstinget göra ett minusresultat på 111 miljoner kronor. Enligt budget skulle landstinget ha gjort ett plus på 68 miljoner.
Underskottet beror framför allt på att Akademiska sjukhusets prognos har försämrats med ytterligare 100 miljoner kronor jämfört med tidigare prognoser. Sjukhuset väntas nu göra ett minusresultat på 290 miljoner kronor, varav 190 miljoner kronor är godkänt av landstingsfullmäktige.
De främsta orsakerna till Akademiskas försämrade ekonomi är minskade intäkter för riks- och regionvård, ökade kostnader för personal och medicinskt material och en svagare ekonomisk utveckling under sommaren.
Samtidigt har flera förvaltningar förbättrat sina prognoser. Folktandvården väntas nu göra ett överskott på 10 miljoner kronor, vilket är två miljoner bättre budget. Primärvården går från ett förväntat nollresultat till en plusprognos på 5 miljoner. Lasarettet i Enköping väntas göra ett minusresultat på 16 miljoner kronor, en förbättring med fyra miljoner jämfört med föregående prognos. Hälsa och habilitering har hämtat upp ett väntat miljonunderskott och väntas nu göra ett nollresultat. Landstingsservice redovisar en årsprognos som är i ekonomisk balans och i enlighet med budget.
Produktionsstyrelsen gav sjukhusdirektörerna vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping i uppdrag att intensifiera arbetet med effektivisering av verksamheterna.
Tidigare har produktionsstyrelsen begärt fram handlingsplaner från Akademiska sjukhuset och Enköping för att uppnå beslutade resultatmål och produktionsnivåer för Akademiska. Dessa handlingsplaner redovisades för styrelsen."
Skicka en kommentar