söndag 5 oktober 2014

Idéerna viktigare än ministerposter

 I fråga efter fråga har socialdemokraterna i realpolitiken närmat sig den traditionellt folkpartistiska linjen. Nu liknar partierna varandra inom socialpolitiken, inom miljöpolitiken, inom jordbrukspolitiken och inom försvarspolitiken. När Thomas Östros övertog ansvaret för den socialdemokratiska skolpolitiken drevs även den allt längre högerut och tangerar nu till stora delar folkpartiets. De små synbara skillnader som finns kvar betonas därför allt aggressivare vilket leder till osämja.

Hur har då FP tacklat detta problem och motiverat folkpartiets fortsatta existens? En tidigare lösning har varit att dra sig högerut och visa på likheterna med moderaterna. Det har prövats inom flera områden. Partiet har slutit upp tätt bakom moderaterna både inom skattepolitiska frågor och inom frågor som rör rättsväsendet. Exempelvis har fler poliser och hårdare tag på känt moderatmanér förespråkats som bästa lösningen på tilltagande brottslighet.

Dessa politiska kursförändringar visade dock på ett grundläggande missförstånd. För det första behövs inte fler högerpartier i Sverige. För det andra övergav FP på detta sätt centrala delar av sin politik, något som är helt förödande för ett idédrivet parti. För det tredje blev likheterna med socialdemokraterna mindre än vad som kan tyckas vid en ytlig granskning. 
Vad Sverige behöver är en tydlig borgerlig vänster för vilken idéerna är helt avgörande och ministerposter mindre viktiga
Skicka en kommentar