onsdag 1 oktober 2014

Många fel och inte ett rätt

Länge har politiker talat om att lärare måste få tid till att vara lärare och sjukvårdspersonal få tid till att ägna sig åt patienter i stället för åt blanketter.
Vilka förändringar krävs för att åstadkomma detta? En sak torde vara klar: det krävs radikala grepp från politikerhåll.

I vårt Landsting har genomförts en kartläggning av administrativa arbetsuppgifter som utförs av sjukvårdspersonal. Syftet var att undersöka möjligheterna till avlastning, till exempel genom att administrativa arbetsuppgifter görs av andra än sjukvårdspersonal och genom att utforma IT-system på ett bättre sätt. 

Vad ledde kartläggningen till? Absolut ingenting. Kartläggningen gav inget svar på hur man ska sköta administrativa arbetsuppgifter. Och, hör och häpna, politikerna nöjer sig med detta. Det politiska beslutet blev en uppmaning till professionen att ta tillvara det som kommit fram i utredningen. Inte bara detta är en skandal; uppmaningen riktas till beställarens förvaltningar. Mig veterligt har beställaren bara en förvaltning. Dess uppgift är att serva nämnden. Dessutom kan inte Produktionsstyrelsen ge uppdrag till Hälso- och sjukvårdsstyrelsens förvaltning. Många fel på en gång, och dessutom inte ett rätt

Skicka en kommentar