söndag 5 oktober 2014

Önskade rader under valrörelsen 2018

Under valrörelsen 2018 hoppas jag få anledning att skriva ungefär så här:
Valrörelsens utveckling har visat att socialliberala idéer går hem hos svenska folket och att Folkpartiet lyckats störa Socialdemokraternas paraderande i fjädrar lånade av folkpartiet. FP har även lyckats undvika att bli meningslösa moderatkopior. En röst på Folkpartiet betyder inte samma sak som en röst på Moderaterna eller på Socialdemokraterna och det tycker jag att man har lyckats visa. Man har återgått till att marknadsföra socialliberala åsikter och att framföra sitt budskap med större precision och större kraft. Folkpartiet är det borgerliga socialliberala alternativet, Folkpartiet är det borgerliga parti som betonar miljöfrågor och nödvändigheten av att sprida en ickevåldskultur och vara en kraft för de mest utsatta. Man har äntligen lyckats att bryta sig ur förenklingarnas och likriktningens dödläge. Det var en svår uppgift, men det var uppgiften och jag tycker att man klarat den ganska bra. Nu får vi se hur långt det tar partiet.
Skicka en kommentar