söndag 5 oktober 2014

Sekretess, som inte ifrågasätts

Politiker i Sverige bevakas och granskas. Med rätta. Men kanske borde även andra granskas. Fusket och fantasilöner inom idrotten och idolers snabba pengar och tvivelaktiga leverne som ideal för unga människor är exempel. Men media behöver kanske de bilder man skapar.
Svårt att förstå är också medias ointresse av att granska våra Europaparlamentariker. Varför undviker man att redovisa arvoden och andra förmåner, liksom olika omkostnader. En förklaring är visserligen att mycket är sekretessbelagt. Parlamentariker, som aldrig åker kollektivt, frånsett flyg mellan Stockholm och Bryssel, borde göras synliga.Men varför ifrågasätts inte den sekretessen. Obegripligt.
Skicka en kommentar