fredag 28 november 2014

Bra innehåll, slarvigt språk

Göran Ågerup och Lars O Ericsson skrev i UNT den 17 november om onödiga arenor. Innehållet är intressant och manar till eftertanke i dessa hallhysterins tider. Det är inte realistiskt med ytterligare stora hallar, som inte kommer att kunna gå runt ekonomiskt, är skribenternas slutsats.

Dock är språket lite slarvigt.
"...ur både drifts och investeringsperspektiv" Ur både drifts- och investeringsperspektiv.
"Idrotts och fritids-nämnden har bara råd att hyra..." Idrotts- och fritidsnämnden har råd att hyra bara...
"..har prognoser som för till exempel 2016,som pekar mot...   ...har prognoser, som, för till exempel 2016 pekar mot
"Dock behöver idrotts och fritids-nämnden..." Dock behöver idrotts- och fritidsnämnden...
"Vi vill än en gång avsluta med ..." Vi vill än en gång hävda--- alternativt Vill avsluta med att ...Skicka en kommentar