"1. ”Marknadsägda företag behövs för att utveckla vården.”
– Det finns ingen kunskap om sjukvård hos de stora risk­kapitalbolag som äger de flesta privata vårdcentraler.
2. ”Uttalanden om patientsäkerhet i marknadsägd vård är sällsynta.”
– Offentlig sjukvård är öppen och eftersträvar en hög patientsäkerhet.
3. ”Marknadsägda vårdcentraler ger ökad valfrihet.”
– Privata vårdcentraler är i regel kopior av varandra, utformade efter landstingens riktlinjer och ökar inte valfriheten.
4. ”Ett marknadssystem ger jämlik sjukvård.”
– Detta är direkt fel. I stället leder ett marknadssystem inom vården till segregation.
5. ”Marknaden erbjuder hälsoundersökningar.”
– I dag finns ett stort intresse hos befolkningen för hälsoundersökningar och friskvård. Inga studier visar dock att de verkligen har effekt i tidig upptäckt av allvarliga sjukdomar som kan behandlas.
6. ”Ett marknadssystem gör vården effektiv.”
– Det är kanske riktigt vad gäller pengar, men inte vad gäller vård.
7. ”Marknadsstyrd vård har lika god medicinsk kvalitet.”
– Läkare inom marknadsstyrd och offentlig sjukvård har samma utbildning och det utgör en säkerhet för god vård".