torsdag 27 november 2014

Endast ickevåld kan skapa fred

Svenska soldater har varit i krig de tretton senaste åren. Den uppfattning, som ligger bakom är att våld kan skapa fred.. Fortfarande år 2014 finns politiker, ja det tycks vara i stort sett samtliga ledande politiker, som lever i den tron. Trots att ingenting visar att man har rätt fortsätter man att leva efter denna tro.
Och till den dystra bilden hör att man lyckats få många medborgare att tro på budskapet. Nu behövs en stark fredsrörelse med budskapet: Endast ickevåld kan skapa fred
Skicka en kommentar