tisdag 30 december 2014

Träd fram folkpartister

Kan det vara möjligt att partiledningarna står bakom Decemberöverenskommelsen? Kan det vara så illa att det är endast ett par personer från respektive parti, somtagit ställning och övriga vågar inte att i efterhand ha invändningar. Ska vi, som är medlemmar i ett parti acceptera en sådan situation? Naturligtvis inte.
På partikongresser och landsmöten diskuteras i timtal frågor av ganska liten vikt. Inget fel med detta. Intern debatt är viktig. Vad som är fel är att vi accepterar att ett fåtal personer fattar beslut för partiet i mycket stora frågor. Decemberöverenskommelsen hör dit. Träd fram folkpartister!
Skicka en kommentar