måndag 12 januari 2015

NATO - konferens i Sälen

Intrycket när jag tar del av Folk och Försvars konferens i Sälen är konstigt. Hur ska vi få medel till mer vapen och ska Sverige ansöka om att få bli medlem i en kärnvapenorganisation, tycks vara de viktigaste frågorna. Ja, ett alternativ till medlemskapet finns ju också på dagordningen, nämligen alliansfrihet.
Men ingen talar om den första vägen, att arbeta aktivt för fredskapande. Sverige borde kunna spela en aktiv roll i fråga om spridande av en ickevåldskultur och användning av ickevåldsmetoder vid konfliktlösning. Nej, det tycks som om man triggar varandra till överbud i vapenanvändning. 
Är Sälenkonferensen på väg att bli en NATO - konferens?
Skicka en kommentar