fredag 2 januari 2015

Ansvaret för politiken åvilar inte endast partiledaren

När ett parti gått vilse eller när väljarna vänder ett parti ryggen av andra skäl kommer förr eller senare krav på partiledarens avgång. Dock gäller ju att det är partiledningens och partistyrelsens ansvar.
Nu har Folkpartiet drabbats. Partiet, åtminstone styrelse och i synnerhet partiledning, har drivit partiet högerut. Vi måste förutsätta att detta är medvetet. Att då kräva förändring på endast ordförandeposten är ologiskt.
Ska partiet, något, som är nödvändigt, söka sig tillbaka till sina rötter kan det inte genomföras av nuvarande styrelse och partiledning av den anledningen att dessa står bakom nuvarande inriktning av politiken.
För Folkpartiet krävs nu en tillbakagång till en tydlig socialliberal profil där ideologiska troheten är viktigare än makten och detta i sin tur kräver ny partistyrelse och ny partiledning.
Skicka en kommentar