lördag 27 december 2014

Men hur ska lagtexten se ut?

Det är något konstigt med decemberöverenskommelsen. Inte bara att man skrivit att "..vi gör en överenskommelse.." (Hur gör man en överenskommelse? Man träffar väl..)
Formuleringarna är väl OK när det gäller överenskommelse genom handslag, som detta är, men hur ska texten i kommande grundlagsändring se ut? Till exempel: Övriga partier som står bakom denna överenskommelse. I en lagtext måste ju formuleringen vara en helt annan. Men hurdå?

Skicka en kommentar