fredag 26 december 2014

Vilka är fuskare?

Var fuskas det mest? Vi har lätt för att kategorisera. Kan det vara så illa att flertalet av oss är fuskare - om vi får chansen?

"Minskat svartarbete i byggbranschen 

Personalliggare införs på byggarbetsplatser i Sverige. Syftet är att motverka svartarbete och förbättra konkurrensen. De som bedriver byggverksamhet ska anmäla till Skatteverket när de påbörjar byggverksamhet och de ska föra elektroniska personalliggare. Byggherrarna ska dokumentera personuppgifter för de personer som arbetar i verksamheten. Skatteverket ska kunna göra oannonserade besök på byggarbetsplatser för att kontrollera personalliggaren.
De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2016. Riksdagen sa ja till regeringens förslag."
Skicka en kommentar